חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לארמית גלילית
  Galilean Aramaic  
0614-3101-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400204 רוזנברגשיעור פרופ מורגנשטרן משה
סמ'  ב'1200-1400204 רוזנברגשיעור
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס זה נועד להכשיר את המשתתפים לקרוא טקסטים בארמית הגלילית, הן במהדורות מודפסות הן בכתבי-יד. הקורס מתבסס על לימוד שיטתי של צורות הבסיס ועל קריאת קטעים נבחרים מן ההספרות התלמודית הארצישראלית. דגש מיוחד יותן על השימוש היעיל בחומר העזר המלווה את הקורס. חומר עזר זה הוכן על סמך כתבי-היד המדויקים ביותר הנמצאים בידינו היום, והוא מתבסס על מצב המחקר כיום. 
נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינת בית.

Course description

This course aims to enable to participants to read texts in Galilean Aramaic, both in printed editions of the texts and in manuscripts. The course is based upon the systematic study of the basic forms and selected readings from Palestinian Rabbinic literature. Particular emphasis is placed upon the effective use of the grammatical aids that accompany the course. These aids have been prepared from the most accurate textual witnesses that are currently available, and are based upon the current state of research.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1