חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מדקדקי ימי הביניים
  Medieval Hebrew Grammarians  
0614-3003-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600103 רוזנברגשיעור ד"ר חזון רעיה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

ראשיתו של מדע הדקדוק העברי במאה העשירית, עת כתב ר' סעדיה גאון את ספר הדקדוק הראשון ללשון העברית "ספר צחות לשון העברים". עד המאה האחת עשרה התגבש הדקדוק המדעי העברי על כלליו וחוקיו. הייתה זו המהפכה החשובה ביותר בתולדות חכמת הלשון מאז ועד ימינו. בשיעור נכיר את התהליכים שעיצבו את המחשבה הלשונית, ונעמוד על התלבטויותיהם של מדקדקים ראשונים בניסוח חוקים דקדוקיים ובתיאור הלשון כמערכת סיסטמטית, אשר לה חוקים ברורים של נטייה ושל גזירה. התלמידים יתוודעו אל כמה מן המדקדקים החשובים, שבמשנתם הלשונית יש משום תרומה לקידומו של מדע הלשון, כמו: רס"ג, יהודה בן-קוריש, מנחם בן סרוק, דונש בן לברט, יהודה חיוג' ויונה אבן ג'אנח. הדיון ילווה בקריאה בטקסטים של מדקדקים אלה, מהם שכתבו עברית ומהם שכתבו ערבית וכתביהם תורגמו לעברית. אגב הקריאה נעמוד על הזיקה שבין הדקדוק העברי לדקדוק הערבי, ונתמקד בהתפתחות הטרמינולוגיה הדקדוקית, בשלבים שהביאו לתיאור מדעי של מערכת צורותיה של לשון המקרא ובהתפתחות המילונאות של העברית. דגש מיוחד יינתן להתפתחות תורת השורש בדקדוק ימי הביניים. 
 נוכחות חובה. מטלת סיום-בחינה.

Course description

The course examines the status of biblical Hebrew over its various periods: how it was perceived in the period of Second Temple, by the grammarians of the Middle Ages and in the period of enlightenment; and what the nature of the debate was in modern times, as Hebrew became a spoken language again. The course deals with issues such as: is Hebrew a “natural” language; the unique status of Hebrew as both secular and holy tongue; the affinity between Jewish religion and Hebrew language; the connection between Hebrew language and Hebrew alphabet and writing; the source of the Hebrew language; the magical power of language; the limits of language innovation; and the rebirth of Hebrew language and the battle over it’s shape and form. These issues and others are discussed based on texts and writings from the above mentioned periods.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת