חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית
  Arabic Grammar and Its Affiliations with Hebrew  
0614-1404-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600102 רוזנברגשיעור מר קיטנפלון טל
סמ'  ב'1400-1600102 רוזנברגשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת השיעור היא הכרת תכונותיה הפונולוגיות והמורפולוגיות של השפה הערבית הספרותית בהשוואה לעברית (בעיקר המקראית). הקורס מבליט את חשיבותה הרבה של הערבית ותרומתה לעיסוק דיאכרוני בלשון העברית. הוא מקנה לבוגריו את היכולת להציג ניתוח דקדוקי לצורות לשוניות בערבית ולהשתמש במילון הערוך על-פי סדר אותיות השורש.
פונולוגיה
הכרת הגרפמים על-פי האורתוגרפיה הערבית: האותיות (כעיצורים ואמות קריאה), סימני התנועות וסימני עזר נוספים (שדה, המזה, וצלה וכו'), מבנה ההברה, סוגיית ההטעמה.
מורפולוגיה
בתחום הפועל: תצורת הזמנים, נטיית הגופים, הכרת מערכת הבניינים על הוראותיהם.
בתחום השם: טיפול בקטגוריות הדקדוקיות הקשורות בשם העצם – היידוע, נטיית הקניין, נטיית המין, נטיית המספר (יחיד, זוגי ורבים) ותופעת ה"ריבוי השבור" האופיינית לערבית, סימני היחסות. הצורות השמניות הגזורות מן הפועל (הבינוני ושם הפעולה) ושמות התואר הרלטיביים ("יא נסבה"). בקטגוריית תחליפי השם – כינויי הגוף וכינויי הרמז. 
אין לקורס דרישות קדם. רצוי ללמוד תחילה את הקורס "יסודות הדקדוק". 
נוכחות והגשת תרגילים חובה, מטלת סיום- בחינה. 

Course description

The aim of the course is to present a review of the phonological and morphological characteristics of literary Arabic based on comparison with Hebrew. It manifests Arabic's profound contribution to the historic research of the Hebrew Language. During the course the students are acquainted with Arabic graphemes and orthography – e.g. the consonants and the vowels, the structure of the syllable, the intonation; Arabic morphology of the verb and the noun; and grammatical categories such as number, gender, person tense, define articles etc

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת