חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הלשון העברית לתקופותיה : קריאה מודרכת
  The History of the Hebrew Language / Exercise  
0614-1403-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600106 רוזנברגתרגיל גב' פלק עינב
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 מטרת הקורס היא לקרוא טקסטים מייצגים מתקופות העברית ולהכיר את התופעות ואת ההתפתחויות העיקריות המשתקפות בהם בהיבטים שונים של השפה. נעיין בטקסטים מימי בית ראשון עד מחצית האלף הראשון לספירה וניחשף עד כמה שאפשר לחידושים עליהם במחקר. השיעור נלווה לקורס המבוא הלשון העברית לתקופותיה א אך אינו תרגיל צמוד לו. מטלת סיום: בחינה.

 

Course description

The exercise accompanies the course "The History of the Hebrew Language" and complements it, by reading and discussing texts that present the different faces of Hebrew formed over the ages – old Hebrew writings dated to the biblical era (written in old Hebrew script), texts from the Second Temple Period, the Talmud, Middle Ages literature – Hebrew in the shadow of Arabic, and texts from the period of Enlightenment and the revival of spoken Hebrew. Also in the exercise – critical reading and analysis of scientific articles dealing with subjects discussed in class.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1