חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  קווים לדמותו של דוד בספר שמואל
  King David?s Character in the Book of Samuel  
0612-4250-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600204 רוזנברגסמינר פרופ פוליאק מאירה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 הקורס מתמקד בעיצוב דמותו של דוד המלך בספרי שמואל ומלכים, תוך קריאה קרובה בפרקים מתוך סיפור ירושת הכס (שמואל ב יא–כ; מלכים א א–ב). דרכי העיצוב הספרותיות וההיסטוריה הפרשנית  על דמותו ישמשו כמוקד הקורס. כמו כן יידונו דמויות משנה המאירות את דוד, כגון בת שבע, אביגל, אבשלום. סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א.

Course description

The course focuses on King David’s literary portrayal in the Books of Samuel and Kings, as well as on his reception exegesis. Close reading of the Throne Narrative (2 Sam 11–20; 1 Kgs 1–2) will highlight the literary design and exegetical history. We will also discuss secondary characters that shed light on David’s figure, e.g., Bathsheba, Abigail and Absalom.

Final assignment: Final paper.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת