חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  קריאה בין תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום
  Intercultural reading of the Bible and Ancient Near Eastern Literature  
0612-2005-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200001 רוזנברגשיעור ד"ר בר תור אסנת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 קורס בעל אופי מבואי המיועד לתלמידי תואר ראשון במקרא ולתלמידים מחוגים אחרים, שמטרתו לסקור ב'מבט-על' את הקשר בין הטקסטים המקראיים לסביבה התרבותית והספרותית שלהם, קרי: התרבויות המסופוטמית, המצרית, האשורית, החיתית והכנענית. הקורס, העשיר במצגות ובחומר ויזואלי, נותן פרספקטיבה תרבותית-היסטורית רחבה על המקרא. הקורס מציג מגוון רחב של זיקות והשפעות תרבותיות, המשתקפות בז'אנרים ספרותיים שונים: סיפורת, שירה, חוק, ספרות חוכמה ועוד. חלק מהטקסטים המקראיים שיידונו: חלום יעקב (בר' כח 10–22); טקס שילוח השעיר לעזאזל (ויק' טז); חוקי השור הנוגח (שמ' כא 28–32, 35–36); מגילת איכה.

נוכחות חובה. מטלת סיום: בחינה.

תלמידים שהשתתפו בעבר בשיעור "עם לבדד ישכון"  לא יירשמו לשיעור זה.

 

Course description

An introductory course designed for BA students in biblical studies and for students of other departments, aiming to survey and give an overview of the relations between biblical texts and their cultural and literary environment, i.e., Mesopotamian, Egyptian, Assyrian, Hittite and Canaanite cultures. Using rich visual presentations, the course gives a wider cultural and historical perspective on the Bible. The course presents a wide range of cultural bonds and influences, as reflected in different genres: narrative, poetry, law, wisdom literature, etc. Some of the biblical texts to be discussed in detail are Jacob’s dream (Gen 28:10–22); the ritual of the scapegoat (Lev 16); the laws of the goring ox (Exod 21:28–32, 35–36); the Book of Lamentations. Final assignment: Final exam.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת