חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  נשים בישראל: מיתוס ומציאות
  Women in Israel: Myth and Reality                                                                    
0608-1007-01
מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
סמ'  ב'1600-1800001רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר גבע יונוביץ שרון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

אחד משורשיו של מיתוס השוויון בחברה הישראלית במדינתה נעוץ בעמדה רווחת ביחס למקומן של נשים בהיסטוריה שלה, לפיה נשים התקבלו כשוות ערך מאז ראשית המפעל הציוני, אך המציאות היתה שונה. בקורס נכיר את סיפורי חייהן ופועלן של מבחר נשים בהיסטוריה של התנועה הציונית, היישוב העברי בפלשתינה-א"י ומדינת ישראל בשנותיה הראשונות על רקע הזמן והמרחב בהם חיו ופעלו, נתחקה אחרי מקומן, מעמדן, תפקידיהן ומאבקיהן ונשאל מה אנחנו יכולות ויכולים ללמוד מכל זה על מציאות חייהן של נשים בישראל כאן ועכשיו.

Course description

At a glance, in the modern State of Israel, and throughout its history, men and women were treated as equals. However, the equality between men and women in Israeli history was not de facto, and women have had to struggle for it. The course will introduce the roles, duties and contribution of women in the history of Israel since the establishment of the Zionist movement until the 1950s, and illustrate the gap between the myth and the reality – then and now.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת