חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה-21: מבוא
  Mizrahi Feminisms in the Beginning of the 21st Century                                               
0607-5407-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200212רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר השש יאלי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 

פמיניזם מזרחי ביקש לטפל בסוגיות שהיו רלוונטיות לנשים מזרחיות: הדרה תרבותית ותיוג חברתי, עוני, סימון הפריון המזרחי כאיום לאומי, יחסים בין נשים אשכנזיות, ערביות ומזרחיות במאבק הפמיניסטי, יחסים בין גברים לנשים, מיניות ועוד. מבחינה תיאורטית שאב השיח הפמיניסטי מזרחי בישראל ממספר מקורות מרכזיים של תסיסה אינטלקטואלית: תיאוריה פמיניסטית, תיאוריה מעמדית, תיאוריה פוסט קולוניאלית, תיאוריה קווירית ולימודי תרבות. מקורות אלו העשירו את המאבק של הפמיניזמים המזרחים אך גם יצרו שורה של אפשרויות למאבק בהקשר מצומצם של משאבים. קורס זה יבחן את ההיסטוריה של הפמיניזמים המזרחים בישראל, את המקורות התיאורטיים ואופני הפעולה שלהם ואת הקשר בינם לבין תנועות פמיניסטיות לא לבנות. כמו כן נבחן את הדילמות העולות בניסיון לשלב בין מאבק תרבותי למאבק חברתי כלכלי ואת שיתופי הפעולה המתאפשרים במציאות החברתית פוליטית בישראל. הקורס יעקב אחר התפיסות השונות שהתפתחו בקרב נשים מזרחיות פעילות מסוף המאה ה-19 ועד ימינו ויבחן את התיאוריות והפרקטיקות שמציעים הפמיניזמים המזרחיים בהקשר של תנועות פוליטיות, כלכליות ותרבותיות רחבות – קולוניאליזם, גזענות, לאומיות וגלובליזציה. ננסה להבין את המתח הדיאלקטי שבתוכו נכתבות התביעות הפוליטיות של הפמיניזם המזרחי: בין מאבק לשייכות לבין ביקורת חברתית נוקבת, בין רנסנס תרבותי וניכוס מחדש והמצאה של מסורת שנשכחה לבין התמערבות, בין מעמד לתרבות ובין עוני לשאיפה להתברגות בעמדות מפתח.

קורס מ"א, 2 ש"ס (פתוח לתלמידות ב"א משנה ג' ואילך).

חובות הקורס: הגשת עבודה מסכמת, קריאת מאמרים, נוכחות מלאה בשיעורים.

הרכב הציון:
השתתפות פעילה – 10%
מטלת אמצע – 10%
עבודה מסכמת – 80%

 

Course description

Mizrahi Feminism sought to deal with issues relevant to Mizrahi women: poverty, education, cultural exclusion, social tagging, reproductive rights, sexuality, relations between Ashkenazi, Arab and Mizrahi women in the feminist struggle and gender relations. Theoretically the Mizrahi feminist discourse draws from several intellectual sources: feminist theory, class theory, post colonial theory, queer theory and cultural studies. These sources enriched the Mizrahi struggle but also created multiple venues of struggle and organization in a context of scarce resources. This course will explore the history of the Mizrahi feminisms in Israel, their theoretical sources, practices and dialogue with feminisms of color in the world. We will examine the historical and global connections of Mizrahi Feminisms in Israel starting from the activity of women in late 19th century to date. Seeing Mizrahi Feminisms as products and dissidents of colonialism, nationalism, globalization and liberal feminisms we will try to understand the dialectical tension within which the political claims of Mizrahi Feminisms are made: between a struggle to belong and radical social criticism, between cultural renaissance and westernization, between class and culture and between a class struggle and attempts to be accepted to the elites.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת