חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ילדות נשכחת? ילדים וילדות בפרספקטיבות היסטוריות
  Forgotten Childhoods? Children and Childhood in Historical Perspectives  
0602-6190-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600361אגילמןסמינר ד"ר ברנר טלי מרים
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

ילדוּת נשכחת? ילדים וילדוּת בפרספקטיבות היסטוריות

ד"ר טלי ברנר

האם אפשר לשחזר את שגרת ימיהם של ילדים בתקופת האבן? האם אפשר ללמוד על ילדים בעבר שלא מבעד לעיניהם של המבוגרים? כיצד התבוננות במוסדות ובטקסים מנקודת מבטם של ילדים משנה את האופן שבו נתפסו אותם מוסדות בעבר? בקורס זה נחקור את תמונת הילדוּת ומציאות חייהם של ילדים בכמה חברות עבר. נעמוד על הקשיים המתודולוגיים הייחודיים לחוקרי ההיסטוריה של ילדים ונכיר כמה מהדרכים בהן התגברו היסטוריונים וארכיאולוגים על קשיים אלו. נתבונן בחייהם של ילדים באמצעות מגוון רחב של מקורות היסטוריים: ממצאים פיזיים, ספרות קודש, ספרי רפואה ופילוסופיה, חיבורים אוטוביוגרפיים, ספרות יפה, אומנות חזותית ועוד.

בין הנושאים שידונו בקורס:

ילדוּת פרה-היסטורית: עדויות קדומות לחייהם של ילדים ולקיומה של ילדוּת

ילדים בעולם העתיק: יוון ורומא

ילדים בעולם העתיק: יהדות, נצרות מוקדמת וראשית האיסלאם

נזירים, עובדי אדמה ושוליות: ילדים באירופה של ימי הביניים

רפואת ילדים וראשית הפדגוגיה: ילדים בהגות ימי הביניים

טקסי ילדוּת: טקסי מעבר בימי הביניים ובראשית העת החדשה

הולכים לבית הספר: עליית בית הספר והתפתחות הפדגוגיה בראשית העת החדשה

הורים וילדים: יחסים משתנים

ילדים כותבים וכותבים לילדים: הופעתה של הכתיבה האוטוביוגרפית והכתיבה לילדים

Course description

Forgotten Childhoods? Children and Childhood in Historical Perspectives

Dr. Tali Berner

In this course we will study the history of children's daily life in selected historical societies. We will review the different historical and methodological approaches historians and archeologists used to overcome the obstacles in studying the history of children and childhood in past societies.

Among the topics that will be covered:

Pre-historical childhoods

Children in the classical world: Greece and Rome

Children and the three monotheistic religions

Children in the middle ages

The rise of pediatrics and pedagogy

Rites of childhood

Schooling and education

Parents and children: shifting relations

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת