חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  בין ילדים לנשים- קריאה מגדרית בספרות ילדים
  Between Children and Women ? Reading Gender in Children's Literature  
0602-6182-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400261 גילמןסמינר ד"ר וגנר רותם
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בין ילדים לנשים - קריאה מגדרית בספרות ילדים

ד"ר רתם פרגר וגנר

הסמינר יעסוק במערכת היחסים המסועפת שבין נשים לילדים בספרות ילדים. ידונו בו שאלות יסוד שהעלתה ביקורת הספרות הפמיניסטית ביחס לדרכי עיצוב היחסים המגדריים ביצירות ספרות ככלל וביצירות שיועדו לילדים בפרט, תוך שימת דגש על כתיבה פמיניסטית.

במהלך הקורס נקרא ביצירות שיועדו לילדים  מפרספקטיבה מגדרית ונבחן שאלות כגון: איך מיוצגות דמויות של ילדים/גברים ושל ילדות/נשים ביצירה נתונה?  איך מעוצב המרחב שבו הן פועלות? מהם מאפייניו המגדריים? איך ממוגדרות התבניות העלילתיות? איך מפרקת היצירה יחסים מגדריים דכאניים ומה היא מציעה במקומם? באילו דרכים ניתן לכתוב-מחדש נרטיבים פטריאכליים מתוך גישה פמיניסטית? באילו תחבולות נוקטת ספרות ילדים פמיניסטית ואיך ניתן להעריך את כוחה ביצירה של שינוי אומנותי, חינוכי וחברתי? 

 הדיון ישלב בין תיאוריה מגדרית לטקסטים ספרותיים ויציע כלים מתודולוגיים לפיתוח קריאה ביקורתית של סוגיות מגדריות בספרות ילדים. 

Course description

Between Children and Women – Reading Gender in Children's Literature

Dr. Rotem Preger Wagner

 

The seminar will focus on the complex relationship between women and children in children's literature. The discussion will relate to major questions raised by feminist literary criticism regarding the ways of shaping gender-relations in literary works in general, and in works for children in particular, while emphasizing feminist writing.

           During the course, we will read works written for children from a gender perspective and ask questions such as: how are the characters of boys/men and girls/women, represented in a given work? How is the space in which they operate shaped? What are its gendered characteristics? How are the narrative structures gendered? How does the literary work take apart depressive gender relations and what does it offer instead? In what ways is it possible to rewrite patriarchal narratives from a feminist approach? What devices does feminist children's literature apply, and how can its power in creating an artistic, educational and social change, be assessed?

          The discussion will combine gender theory with literary texts, and offer methodological tools for developing a critical reading of gender issues in children's literature.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת