חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  כלכלה, אבטחת מידע ופרטיות
  Economics of Cybersecurity & Privacy  
1843-1011-01
סמ'  א'1100-1300003 נפתלישיעור פרופ גנדל ניל
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תיאור הקורס: כיצד כלים כלכליים יכולים לעזור לנו לנתח בעיות הנוגעות לאבטחת מידע על מנת

לתכנן מדיניות אופטמלית?

הנושא של אבטחת רשת ומידע עולה בחדשות כמעט מדי יום, והנושא של מדיניות אבטחה

אופטימלית מושך ומעסיק חוקרים רבים באקדמיה במגזר הפרטי ובמנגנוני המדינה. לאורך השנים

האחרונות חוקרים הבינו שהסיבות לכשלי אבטחה ומידע אינן בהכרח העדר של טכנולוגיה

מתקדמת, אלא מחסור בתמריצים מתאימים:

האם אנחנו משקיעים מספיק על מנת למנוע מ'האקרים' לתקוף את מערכות המחשב שלנו? מדוע

הרשת מאובטחת היום פחות מבעבר, למרות שההשקעה בפיתוחים טכנולוגיים עלתה? כמה כדאי

לפירמה להשקיע על מנת לאבטח את הרשת שלה? כמה היינו מוכנים לשלם על מנת לשמור על

הפרטיות שלנו?

כלכלה יכולה לתרום כלי ניתוח חשובים על מנת לענות על השאלות הללו, שנראות 'טכניות' במבט

ראשון. פעמים רבות, מערכות נופלות כיוון שהארגונים שמגינים עליהן לא נושאים על עצמם את

מלוא העלות במקרה של כשל, המשמעות של מצב כזה הוא שהתמריצים לא מאורגנים באופן הטוב

ביותר. על מנת לפתור בעיות מהסוג הזה יש צורך הן בהבנה טכנית של מבנה האיומים הללו והן

בנקודת מבט כלכלית שיכולה לחשוף את האסטרטגיות של השחקנים בשווקים הללו. בנוסף, עלינו

להבין כיצד ניתן להעריך מה הנזק שנגרם לנו מתוקף כך שהמידע שלנו הופך לחשוף יותר.

הקורס יכלול הכרות עם מודלים בסיסיים בכלכלה ובתורת המשחקים, על מנת להקנות כלים

שמאפשרים להעריך עלוית, סיכונים ותועלות, חשיפת מערכת התמריצים הפועלת בשוק, זיהוי

ההשפעות של הפרטים זה על זה, וכן ניתוח של אסטרטגיות ושל שיווי משקל בשווקים שונים.

הסוגיות בהן נדון במהלך הקורס נוגעות לרמת ההשקעה האופטימלית באבטחה, בעיות אבטחה

בשווקים של מטבעות וירטואלים, סוגיות הנוגעות לשמירה על פרטיות של מידע ועוד.

Lecture 1: Introduction to the class and the Economics of Cybersecurity

Lecture 2: Monopoly

Lecture 3: Introduction to Game Theory

Lecture 4: Oligopoly Markets

Lecture 5: Cybersecurity Investment Models

Lecture 6: The Economics of Online Crime

Lecture 7: Network Security, Vulnerabilities and Disclosure Policy

Lecture 8: Shocks to and Security in the Bitcoin Ecosystem

Lecture 9: Price Manipulation on Mt. Gox Exchange

Lecture 10: Privacy

Lecture 11: Student Presentations

Lecture 12: Student Presentations

Lecture 13: Review for Exam

ציון בקורס מבוסס על: 50% פרויקט (בקבוצה) + 50% מבחן

סילבוס מפורט


1843-1011-01 כלכלה, אבטחת מידע ופרטיות
Economics of Cybersecurity & Privacy
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | פרופ גנדל ניל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת