חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  Introduction to Business Law
  Introduction to Business Law  
1493-1019-01
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
סמ'  א'1015-1355103 טרובוביץ משפשיעור ד"ר ז'בוטינסקי הדר יוענה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

Course description

Introduction to Business Law

Dr. Hadar Jabotinsky

Credits: 2

This course is designed to provide the students with a basic understanding of business law and a better understanding of what falls into the category of business law. As part of the course the students will be exposed to several bodies of laws, primarily corporate law, securities law and competition. Upon completion of the course the students will be able to analyse business law questions that arise in commercial settings and apply concepts and doctrines covered in the course.

Grade Components: 100% Take Home Exam

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1