חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  The Role of Religion in War and in Peacebuilding
  The Role of Religion in War and in Peacebuilding  
1493-1018-01
חצי סמסטריאלי-מחצית ראשונה
סמ'  ב'1415-1545201 טרובוביץ משפשיעור פרופ סטון סוזן
סמ'  ב'1215-1345201 טרובוביץ משפשיעור
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  2.0

Course description

The Role of Religion in War and PeaceBuilding

Prof. Suzanne Stone

Credits: 2

The religious-ethnic-nationalist conflicts in the Middle East and elsewhere have given rise to a dramatic re-examination of the role of religion in both promoting and preventing conflict. This course examines how diverse religious traditions view world order, the morality of and norms governing war, and post-war reconciliation.  We will explore these topics from a variety of disciplinary perspectives: comparative law, sociology of religion, political theory, and religious studies.  The course will combine theory with case studies drawn from the contemporary Middle East, including Israel. 

Grade Components: 100% Take Home Exam

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1