חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פמיניזם ומשפט
  Feminist Theories  
1411-9244-01
סמ'  ב'1400-1600301 טרובוביץ משפשיעור פרופ בילסקי ידידה ליאורה
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

פמיניזם ומשפט – פרופ' ליאורה בילסקי

Feminist Theories

כיום כבר לא ניתן לדבר על גישה פמיניסטית אחת למשפט. הפמיניזם מציג קשת רחבה של גישות לנושא שוויון האישה והדרכים להשגתו. הדעות חלוקות לא רק לגבי מהות השוויון (העדר הפליה, אנטי סבאורדינציה. גישת "שונה אך שווה"), אלא לגבי עצם קיום קטגורית "האישה" כקטגוריה אחידה ומובנת. אנו נמצאים בשלב בו הפמיניזם מפנה מבטו פנימה לתיאוריה ולכתיבה הפמיניסטית, ומעלה שאלות נוקבות לגבי מידת יצוגיותה ויכולתה לקדם את עניינן של נשים שונות. התיאוריות שצמחו במסגרת השיח הפמיניסטי כוללות בין השאר, פמיניזם ליברלי, פמיניזם תרבותי, פמיניזם פסיכואנליטי, פמיניזם רדיקלי ועוד.

מטרת הקורס לפתח הכרות עם תאוריות אלו תוך בחינת יישומן בביקורת הדין הפוזיטיבית, בביקורת תאורית המשפט, ובביקורת מתודולגיות כתיבה וטיעון במשפט. בין השאר נבדוק את הפתרונות המוצעים להסדרת נושאים כמו אונס סטטוטורי, פורנוגרפיה, והפליה במקום העבודה. נדון בבקורות שמועלות כנגד הנחות המוצא של תאורית המשפט לגבי הסוביקט המשפטי. ולבסוף נבדוק את יכולתן של דרכי המחקר והכתיבה המשפטית המפותחות לאחרונה על ידי כותבות פמיניסטיות ליצג בצורה מהימנה וטובה יותר את צרכיהן וקולן של נשים.

הקורס יחייב קריאת כמויות ניכרות של חומר משפטי-תיאורטי באנגלית.

תנאי- מי שלמד את הקורס "תיאוריות פמיניסטיות של המשפט" אינו רשאי להירשם לקורס.

מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%. הגשת נייר עמדה והגנה עליו בכיתה כתנאי להשתתפות בבחינה.

אופן הבחינה: ללא ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת