חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  דיני עבודה
  Labor and Employment Law  
1411-9225-01
סמ'  א'1200-1400035 טרובוביץ משפשיעור שופט לויט מיכל
סמ'  א'1200-1400035 טרובוביץ משפשיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

דיני עבודה – השופטת מיכל לויט

משפט העבודה משיק לתחומי משפט שונים והוא דומיננטי בקביעת נורמות התנהגות, בחיי הפרט ובחברה בכללותה. משפט העבודה מתערב באוטונומיה של הרצון הפרטי לשם השגות מטרות סוציאליות חברתיות ובמסגרתו באים לידי ביטוי, משפטי ומעשי, סטנדרטים שהחברה רואה בהם ערך, בשים לב גם לאי האיזון המובנה ביחסי העבודה.

הקורס יאפשר מבט כולל על  הסדרת מערכת יחסי העבודה בישראל, הן במישור האישי והן במישור הקיבוצי. במהלכו נעמוד על הנורמות המשפטיות המחייבות: חוקי היסוד, חקיקת המגן, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, חוזה העבודה האישי ונבחן ואת יחסי הגומלין ביניהן. נדון בסוגיות בהן מיושמים עקרונותיו של משפט העבודה וייחודיותו. נעמיק גם בנושאים בהם ההגנה הנדרשת על כבוד העובד כאדם באה לידי ביטוי מובהק, כמו שוויון ופרטיות בעולם התעסוקה, הטרדה מינית והתנכלות.

ד.מ.- דיני חוזים, משפט חוקתי

מרכיבי הציון: עבודה בכתב ,20%,  בחינה סופית 80%.

אופן הבחינה: עם ספרים.

Course description

Labor and Employment Law

The course will allow us to overview the regularization of the Israeli labor laws. During the course we will deal with both the legal bounding norms and the relationship between each one of them to the others - the constitutional laws, protective employment legislation, collective agreements, extension orders and the individual employment contract.

Throughout the course we will emphasize the unique principals and implication of the labor legislation. In addition, parts of the course will be dedicated to issues that require protection of the employments dignity, such as equality and privacy at the work place, and harassment in general and sexual harassment in particular.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת