חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  משפט מנהלי
  Administrative Law  
1411-9224-01
סמ'  ב'1200-1400100 טרובוביץ משפשיעור פרופ בלנק ישי
סמ'  ב'1200-1400100 טרובוביץ משפשיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

משפט מנהלי - פרופ' ישי בלנק

Administrative Law

פעולותיהן של רשויות המנהל השונות מהווה חלק בלתי נפרד ממערכות היחסים הכלכליות, החברתיות והאישיות של כלל החיים במדינה. המדינה מסדירה ומעצבת חלקים נכבדים מהשווקים הכלכליים שבתוכם פועלים שחקנים פרטיים, מפקחת על מקצועות ומוצרים, מחזיקה באמצעי ייצור, במקרקעין ובאוצרות טבע רבים, אוחזת במונופול על מוסדות המשפחה הקיימים, ומספקת מוצרים ושירותים רבים. המשפט המנהלי עוסק בהקמתן, בסמכויותיהן, ובסדרי פעולתן של רשויות המנהל השונות העוסקות בתחומים אלה ואחרים, ובשיקול הדעת שאותו הן מפעילות. במסגרת זו, מתנדנד המשפט המנהלי בין תפיסת גופי המנהל כגופי בירוקרטיה מקצועיים לבין ראייתם כגופים דמוקרטיים-יצוגיים; ובין הבנת המנהל כעושה דברם של הגורמים הפוליטיים לבין הבנתו כמשמש גוף עצמאי ונפרד מהם. בקורס זה נלמד את מערך הדינים המסדיר את פעולתן רשויות המנהל, נעסוק בביקורת השיפוטית על רשויות המנהל, נדון בהצדקות השונות לפעולת רשויות המנהל, וננתח את המתחים המובנים לתוך פעולתן של רשויות המנהל, ואת הדינמיקות של עבודתן ביחס למחוקק וביחס לביקורת השיפוטית.

מרכיבי הציון: עבודות 20%, בחינה סופית 80%.

אופן הבחינה: עם ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת