חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  משפט בינלאומי פומבי
  Public International Law  
1411-9223-10
סמ'  ב'1000-1200100 טרובוביץ משפשיעור פרופ גרוס אייל
סמ'  ב'1000-1200100 טרובוביץ משפשיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

משפט בינלאומי פומבי – פרופ' אייל גרוס

Public International Law

בקורס זה נערוך הכרות מבואית עם מערכת המשפט הבינלאומי. נעסוק במקורות המשפט הבינלאומי ובהיבטים מוסדיים, דיונים ומהותיים שלו. החטיבה הראשונה תעסוק בהיסטוריה של המשפט הבינלאומי, שאלת מקורות החיוב שלו, ותבחן את מקורות המשפט הבינלאומי. החטיבה השנייה תעסוק במוסדות והשחקנים המרכזיים במשפט הבינלאומי (בפרט ארגונים בינלאומיים כמו האו"ם מצד אחד, והמדינה מצד שני). החטיבה השלישית תעסוק בנושאים מרכזיים אותם מסדיר המשפט הבינלאומי, ובעיקר הנושאים הבאים: זכויות אדם, דיני מלחמה ושימוש בכוח (לרבות משפט הומאניטארי ודיני כיבוש צבאי) ומשפט בינלאומי פלילי. במסגרת הקורס נבחן את הגישות המשתנות לגבי המשפט הבינלאומי - את תפיסתו כחלק מהנרטיב של המודרניות, ואת הגישות השונות (ביקורתית לגבי משפט באופן כללי, פמיניסטיות, פוסט-קולוניאליות, ואחרות), הקוראות תיגר על תפיסה זו. נבחן כיצד המשפט הבינלאומי המודרני נמצא כיום מתמודד עם אתגר הפוסט מודרניות מצד אחד ועם מגמות אנטי-מודרניות מצד שני.

מרכיבי הציון: בחני פתע/בקיאות 5%, עבודות 15%, בחינה סופית 80%.

אופן הבחינה: עם ספרים.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת