חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  דיני עונשין
  Criminal Law  
1411-9109-10
סמ'  א'0800-1000035 טרובוביץ משפשיעור ד"ר אוחנה דניאל
סמ'  א'0800-1000035 טרובוביץ משפשיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

דיני עונשין – ד"ר דניאל אוחנה

הקורס יעסוק בחלק הכללי של חוק העונשין, תשל"ז -1977 וידון בעיקר בתנאים להטלת אחריות פלילית. בין הנושאים שידונו: הקשר הסיבתי, האחריות בשל מחדל במשפט הפלילי, היסוד הנפשי (מחשבה פלילית, רשלנות ואחריות קפידה); האחריות הנגזרת במשפט הפלילי (דיני הניסיון והשותפות לדבר עבירה); והסייגים לאחריות הפלילית: שכרות, אי-שפיות, טעות בדין, הגנה עצמית, צורך וכורח.

מרכיבי הציון: עבודות 20%, בחינה סופית 80%.

אופן הבחינה: ללא ספרים.

 

Course description

Criminal Law

The aim of this course is to provide students with knowledge of the substantive criminal law and the principles of criminal liability.  Attention will focus on requirements of conduct and culpability, liability for participation in crime and an attempt, as well as justifications and excuses which may establish a defense.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת