חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  דיני עונשין
  Criminal Law  
1411-9109-01
סמ'  א'1000-1200105 טרובוביץ משפשיעור ד"ר פונדיק עמית
סמ'  א'1000-1200105 טרובוביץ משפשיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

דיני עונשין -  ד"ר עמית פונדיק

הקורס מהווה מבוא למשפט הפלילי המהותי הנוהג בישראל, תוך השמת דגש על הסוגיות התיאורטיות שמתעוררות בדיני העונשין.  עיקר הקורס יתמקד בחלק הכללי של חוק העונשין, תשל"ז – 1977 ויעסוק בסוגיות המרכזיות שבו. בין היתר נדון בעקרונות היסוד של דיני העונשין; יסודות העבירה הפלילית, המעשה הפלילי והיסוד הנפשי.

מרכיבי הציון: עבודות 25%, בחינה סופית 75%.

אופן הבחינה: ללא ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת