חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פוליטיקה, כלכלה, חברה
  Politics, Economics and Society  
1411-9105-01
סמ'  א'1200-1400105 טרובוביץ משפשיעור פרופ ברונר זהבי זוזה
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 פוליטיקה, כלכלה, חברה – פרופ' ז'וזה ברונר 

אנחנו תופסים עצמנו כבעלי זכויות יסוד מעצם היותנו בני אדם. תכליתן של זכויות יסוד אלו להגן על האוטונומיה שלנו, על יכולתנו לקדם אינטרסים, לספק צרכים בסיסיים ולבטא את הסובייקטיביות שלנו, כך שנוכל לחיות חיים ראויים וטובים ככל האפשר. קשה לדמיין את החברה שלנו ללא מערכת זכויות היסוד שמהווה את תשתית היחסים החברתיים, הכלכליים, התרבותיים, המשפטיים והפוליטיים במערב מאז המאה ה-18. לכן, סוגיית זכויות היסוד תהווה הפריזמה דרכה נתבונן בתפיסות שונות של טבע האדם, צרכי אנוש, מוסר, משפט ומדינה בעידן המודרני.

במהלך הקורס נתמקד במבחר טקסטים קלסיים שמנסחים את התפיסה המערבית-מודרנית של זכויות יסוד, החל מהזכות לחיים ולביטחון אישי, דרך הזכות לחירות ועד לזכות הקניין ולרדיפת אושר. יחד עם הדיון בהקשרים ובהגיונות של זכויות יסוד אלה, שתכליתן העיקרית היא לשמור על הפרט מפני התערבות המדינה, נעסוק גם בזכויות יסוד פוליטיות, כגון הזכות לבחור ולהיבחר, שמטרתן היא לאפשר השתתפות בחיים הציבוריים. בנוסף, נדון גם בביקורות בולטות על תפיסות של זכויות יסוד. לבסוף, נעקוב אחרי הדרך בה לזכויות אינדיבידואליות אלו התווספו זכויות יסוד קבוצתיות, שמטרתן להגן על קיומן קבוצות ושל מסגרות תרבותיות שונות.

מרכיבי ציון: שני ניירות עמדה 20% (ניתן להגיש שלושה ולקבל ציון על שני הגבוהים), בחינה סופית 80%.

אופן הבחינה: ללא ספרים.

 

Course description

Politics, Economics and Society

We perceive ourselves to be bearer of basic rights by virtue of being human. The purpose of these basic rights is to protect our autonomy, our ability to advance interests, satisfy basic needs and express our subjectivity, so that we can live a life that is as decent and good as possible. It is difficult to imagine our society without the system of basic rights that forms the foundation of social, economic, cultural, legal and political relations in the West since the 18th century. Therefore, the issue of basic rights will serve us as the prism through which we will look at different modern concepts of human nature, needs, ethics, law and the state.

The course will focus on classic texts that articulate the modern Western concept of basic rights, from the right to life and security of person through the right to liberty and property to the right to the pursuit of happiness. Along with discussions of the context and logic of these basic rights that were designed primarily to protect the individual against state intervention we will also address the concept of basic political rights, whose aim to allow participation in public life, such as the right to vote and be elected. Furthermore, we will discuss prominent criticisms of concepts of basic rights. Lastly, we will examine how collective rights, aimed at protecting the existence of different cultural frameworks, were added to individual basic rights.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת