חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  משפט ישראלי
  Introduction to Israeli Law  
1411-9103-10
סמ'  א'0800-1000035 טרובוביץ משפשיעור פרופ שחר יורם
סמ'  א'0800-1000035 טרובוביץ משפשיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

משפט ישראלי – פרופ' יורם שחר

משפטה של מדינת ישראל הושפע ומושפע ממספר שיטות משפט זרות בינהן המשפט האנגלו-אמריקאי, המשפט הקונטיננטלי ושיטות משפט דתיות שונות. בחלקו הראשון של הקורס נדון בקצרה בהיסטוריה ובמאפינים של שיטות אלה. בחלקו השני נעסוק באופן שבו שבו עיצבו שיטות אלה את המשפט בישראל בתקופות שונות החל משלהי העידן העות'מני ועד היום. כמו כן נעסוק בחלק זה של הקורס במספר מאפיינים מרכזיים של המשפט הישראלי כיום כמו אופי הפסיקה והחקיקה, מאפייני המחקר והחינוך המשפטי, והיחס בין משפטה של המדינה למערכות משפט לא מדינתיות.

מרכיבי הציון: בחני פתע/בקיאות 5%, עבודות 20%, בחינה סופית 75%.

אופן הבחינה: עם ספרים.

Course description

Introduction to Israeli Law

The Israeli legla system was and is influenced by several foreign legal systems, among them the Anglo-American system, the Continetal system and different religious systems. In the first part of the course we will briefly study the history and characteristics of these systems. In the second part we will study the ways these systems shaped the Israeli system in its different formative periods starting from the end of the Ottoman period. We shall also study some major characteristics of the Israeli legal system, e.g. the relative role of precedent and legislation, legal research and educatioin and the reations between state law and non-state systems.    

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת