חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  משפט חוקתי
  Constitutional Law  
1411-9102-01
סמ'  א'1200-1400105 טרובוביץ משפשיעור ד"ר דודזון נטלי רוז
סמ'  א'0800-1000105 טרובוביץ משפשיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

משפט חוקתי – ד"ר נטלי דודזון

המשפט החוקתי מסדיר את המבנה הבסיסי של השלטון במדינה. באמצעות יצירת המבנה השלטוני וההגנה על זכויות האדם מסדיר המשפט החוקתי את מבנה המשטר והיחסים בין המדינה ליחיד. בחלקו הראשון של הקורס נלמד על פיתוח המערכת החוקתית הישראלית ועל מוסדות השלטון השונים והיחסים ביניהם. החלק השני יוקדש לסוגית ההגנה על זכויות אדם באמצעות המשפט החוקתי. לאורך הקורס נבחן סוגיות אלו לאור השוואות עם משטרים אחרים, דמוקרטים ולא דמוקרטים. נדון במתחים שונים המאפיינים את המשפט החוקתי בישראל כמו בדמוקרטיות רבות, ביניהם המתח בין דמוקרטיה פורמלית לדמוקרטיה חוקתית. כמו כן, נעסוק ביחס בין הדמוקרטיה לבין האופי האתני של המדינה.

מרכיבי הציון: מבדקים בכיתה 5% , עבודה בכתב ,15%,  בחינה סופית 80%.  

אופן הבחינה: עם ספרים.

Course description

Constitutional Law  

Constitutional Law establishes the basic structure of the regime by creating and regulating the state’s governmental institutions. It also regulates the relations between the state and individuals through the protection of human rights. In the first half of the course we will learn about the elaboration of the Israeli constitutional system, the institutions of government and the relations among them. In the second half of the course we will learn about the protection of human rights in constitutional law. Throughout the course we will draw comparisons with other constitutional regimes, democratic and autocratic. We will discuss tensions present in Israeli constitutional law as in many democratic regimes, such as the tension between formal and constitutional democracy, as well as the special tensions present in Israeli constitutional law such as the tension between democracy and the ethnic nature of the state.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת