חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  דיני חוזים
  Law of Contracts  
1411-9101-10
סמ'  ב'0800-1000035 טרובוביץ משפשיעור פרופ דגן חנוך
סמ'  ב'0800-1000035 טרובוביץ משפשיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

דיני חוזים – פרופ' חנוך דגן

Law of Contract

החוזה הוא מנגנון מרכזי ליצירה ולהעברה של זכאויות. הקורס נועד להקנות לתלמידים כלים להבנה וניתוח של דיני החוזים. הוא ידון בכללים, בטעמים לכללים ובעקרונות המנחים לשימוש בחוזים, ובקשר בין חוזים לתחומים משיקים במשפט הפרטי. בין השאר יידונו החוזה ככלי לתכנון ולהקצאת סיכונים; משא-ומתן לקראת כריתת חוזה; כריתת החוזה ופגמים בכריתה; תוכן החוזה ופרשנותו; הפרת החוזה; תרופות בגין הפרת חוזה; האינטרסים המוגנים על ידי דיני החוזים; עקרון חופש החוזים; ועקרון תום הלב.

מרכיבי הציון: עבודות 20%, בחינה סופית 80%.

אופן הבחינה: עם ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת