חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מדינת הלאום ורב תרבותיות
  Nation State and Multiculturalism  
1411-7247-01
סמ'  ב'1600-1800303 טרובוביץ משפפרוסמינר פרופ בנבג'י עופר יצחק
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

מדינת הלאום ורב תרבותיות – פרופ' יצחק  בנבג'י

הקורס יעסוק ביחס המצוי והרצוי בין המדינה הליברלית לקבוצות הלאומיות שחיות בה. הוא יעסוק בעיקר בשלוש שאלות. א. האם מדינה יכולה להגדיר את עצמה כמדינת לאום מסוים—המוגדר באמצעות תרבות ומוצא אתני - מבלי להפלות אפליה פסולה פרטים השייכים ללאומים אחרים? או שמא מדינה ליברלית חייבת לאמץ מודל של לאומיות אזרחית שלפיו הלאום שלו המדינה "שייכת" מוגדר באמצעות אזרחות במדינה הזו? ב. האם מדינה ליברלית נדרשת להכיר בקבוצות של מיעוט תרבותי, ולהגן על השפה וצורת החיים של הקבוצות הללו באמצעות החוקה והחוק. ג. בחלקו השלישי של הקורס נעסוק בזכות הפרישה של קבוצות לאומיות, ובזכויות הטריטוריאליות של הקבוצות הללו. באילו תנאים יש לקאטלונים ולבאסקים זכות לפרוש מספרד, לסקוטים זכות לפרוש מהממלכה המאוחדת, ולקנדים דוברי צרפתית זכות לפרוש מקנדה. אחרי שנסקור תשובות שונות לשאלות הללו, נעבור לעסוק בזכות של היהודים למדינה בארץ ישראל\פלסטינה, יהודיותה של מדינת ישראל, ומעמדו הראוי של המיעוט הערבי בה.

מרכיבי הציון: עבודות (2) 20%, עבודה סופית 80%.

הפרוסמינר מזכה ב-3 ש"ס.

Course description

Nation State and Multiculturalism- Prof. Yitzhak Benbaji

The course will address three questions: first, might a nation-state be just, even if the nation to which the state "belongs" is an ethno-cultural nation rather than a civic nation? Second, should the constitution of a liberal state protect minority rights, by accommodating the language and the culture of the ethno-cultural minorities living within it? In the third part of the course we will address the ethics of secession: under which circumstances, is it permissible for a group to secede from an existing state, in order to establish new state? After canvassing the different answers to these question, we will examine, through these different answers, the justice of Zionism, the Jewishness of state of Israel, and the standing of the Palestinian minority in it.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת