חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  משפט האיחוד האירופי
  European Union Law  
1411-5366-01
סמ'  א'1800-2000203 טרובוביץ משפשיעור פרופ קנאור איריס
סמ'  א'1800-2000203 טרובוביץ משפשיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

משפט האיחוד האירופי – פרופ' איריס קנאור

European Union Law

האיחוד האירופי נהנה כיום מהמעמד הבלתי מעורער של "היהלום שבכתר" מבין המודלים האחרים שמטרתם אחודים כלכלי ופוליטי טרנס-לאומי ועל-לאומי בין מדינות ריבוניות. מודל דינמי זה הינו מושא לחיקוי בגרסאות שונות ביבשת אסיה, אפריקה ואמריקה אך גם עומד בפני משברים קשים, ביקורות רבות וסכנת התפרקות. מטרת הקורס לחשוף בפניכם את המכאניקה הזעירה (המוסדית והחוקתית) והאתוס הכולל של תהליך האיחוד (מאיחוד כלכלי לאיחוד פוליטי), ולצייד אתכם בכישורים הנדרשים לבחינת פוטנציאל קיומו העתידי ויישומו מעבר לגבולות יבשת אירופה. ואולם, קורס זה אין עניינו רק המשפט האירופי, אלא גם מקצוע עריכת הדין כאומנות. הוא יעודד את המשתתפים בקורס לעיסוק ביקורתי בחומרים משפטיים ילמד שיטות פרשנות וחשיבה פוליטית על המשפט.

מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.

אופן הבחינה: עם ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת