חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  חברה בישראל
  Israeli Society  
1041-3102-01
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  ב'1400-1700101 נפתלישיעור ד"ר הרפז יוסי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בחקר החברה בישראל. הנושאים שיידונו כוללים את הקונפליקט הערבי-ישראלי, הגירה ואתניות פנים-יהודית, דת וחילוניות, כלכלה וריבוד, וכן התגבשות מוסדות המדינה והאזרחות הישראלית. יושם דגש מיוחד על השינויים החברתיים, הפוליטיים והדמוגרפיים שחלו מאז שנות ה-90 ועל האופן שבו ישראל השתלבה בגלובליזציה והושפעה ממנה. 

Course description

The course deals with key issues in the study of society in Israel. The topics that will be discussed include the Arab-Israeli conflict, immigration and intra-Jewish ethnicity, religion and secularism, economy and stratification, and the formation of state institutions and citizenship. The course will put a special emphasis on the social, political and demographic changes since the 1990’s and the way contemporary Israel has been integrated into and shaped by globalization.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-3102-01 חברה בישראל
Israeli Society
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר הרפז יוסי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת