חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  משברים פיננסיים והפוליטיקה הבינלאומית: מהשפל הגדול למשבר האשראי
  World Politics and Financial Crises  
1035-4037-01
מדעי החברה
סמ'  א'1800-2100421 נפתלישיעור ד"ר פלדמן ניצן
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

אף שחלף כמעט עשור מאז פריצתו של המשבר הפיננסי שהפתיע את העולם ב 2008, נראה כי גלי ההדף שלו עדיין משפיעים בעוצמה רבה על הפוליטיקה הבינלאומית. העובדה כי פתיחותן של מערכת הסחר והמערכת הפיננסית הבינלאומית נתפסו כאחריות להיווצרות המשבר ולהעצמתו, תרמה להתחזקותם של כוחות פוליטיים המציעים לסגת מתהליכי הגלובליזציה. מגמה זו משפיעה הן על הפוליטיקה הפנימית ברחבי העולם והן על היחסים בין רבות מהמדינות במערכת הבינלאומית: הברקסיט; תוצאות הבחירות בארה"ב; היחסים המתוחים בין סין לארה"ב- הם רק כמה מבין התהליכים הרבים, אשר קשה לנתח מבלי לתת את הדעת להשפעותיו הרחבות של המשבר הפיננסי.
מטרתו של קורס זה היא להבין את הקשרים הדו-כיוונים בין משברים כלכליים לבין משברים פוליטיים פנימיים ובינלאומיים. חלקו הראשון של הקורס יסקור את השפעתם הפוליטית של כמה מהמשברים הכלכליים שפרצו במלך המאה העשרים. חלקו השני של הקורס יוקדש למשבר הפיננסי שפרץ בשנת 2008 ולהשפעתו על הפוליטיקה הבינלאומית.

Course description

Although it has been almost a decade since the occurrence of the financial crisis which took the world by surprise, it seems that the aftershocks still influence world politics. The fact that the openness of the trade and financial systems was considered to be a dominant cause in the creation and intensification of this crisis, contributed to the rise of political powers which now aim to withdraw from globalization. This trend influences both the internal politics around the world and the relationship between many of the states in international politics. Brexit, US election results, the tense relations between China and the US are only few phenomena which cannot be analyzed without paying close attention to the reverberations of the financial crisis.

The purpose of this course is to understand the dual-way relationship between financial crises and political crises, internal and international. The first part of this course will review the political influence of some of the financial crises that took place during the 20th century. The second part will focus on the 2008 financial crisis and its influence on international politics.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת