חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  הפוליטיקה של משבר האירו
  The Politics of the Euro Crisis  
1031-4497-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1300-1600205 נפתליסמינר ד"ר שדה טל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

תהליך האינטגרציה המוניטרית באירופה החל בשנות ה-60 של המאה ה-20 וידע השגים ומשברים. בשנות ה-90 בשלו התנאים להשקת האירו - מטבע משותף למדינות אשר חברות באיחוד האירופי. גוש האירו יוצא דופן בהשוואה לאחודי מטבע אחרים בין מדינות ריבוניות, בגלל מורכבותו וגודלו. בעשור הראשון לקיומו נראה היה גוש האירו כסיפור הצלחה, אשר קרב את רמת החיים בקרב המדינות החברות בו, גונן עליהן מפני זעזועים פיננסיים, והכיל את עלייתה של גרמניה המאוחדת כמדינה החברה המובילה באיחוד האירופי בכלל. אולם החל מ-2010 מתקשה גוש האירו לפתור את בעיותיו הרבות: משבר חובות ממשלתיים, משבר בנקים, צמיחה איטית, קשיים ברפורמה כלכלית, ושסעים פוליטיים מעמיקים בין המדינות החברות. קורס זה מנתח את הפוליטיקה של המשבר באמצעות מספר פרספקטיבות עיקריות כגון הגישה הבין-ממשלתית, הגישה הנאו-פונקציונליסטית, הגישה הקונסטרוקטיביסטית והגישה הכלכלית. האם יתכן ובשנים הקרובות יאלצו מספר מדינות לעזוב את הגוש? מה ניתן לעשות מבחינה פוליטית כדי לחלץ את הגוש מהמשבר, ומהן ההשלכות שלו על עתיד האיחוד האירופי כולו?

Course description
The process of monetary integration in Europe started in the 1960s and featured achievements and crises. In the 1990s conditions matured for the lauch of the Euro - a single currency for member states of the European Union (EU). The Euro bloc is unique compared with other currency unions among sovereign states, because of its size and complexity. In its first dacade the bloc seemed to be successful, converging the living stadards among its member states, protecting them from financial shocks, and containing the rise of unified Germany as the leading EU member states. However, since 2010 the Euro bloc finds it difficult to resolve its multiple problems: a sovereign debt crisis, a banking crisis, slow growth, difficulties in economic reform, and deepening political rifts among the member states. This course analyzes the politics of the crisis through a few major perspectives, such as the Inter-Governmental approach, the Neo-Functionalist approach, the Constructivist approach and the Economic approach. Is it possible that in the next few years some member states would leave the bloc? What can be done politically to resolve the crisis, and what are its implications for the future of the entire Eruropean Union?
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-4497-01 הפוליטיקה של משבר האירו
The Politics of the Euro Crisis
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר שדה טל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת