חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  לאומיות, ריבונות אזרחות
  Nationalism, Sovereignty and Citizenship  
1031-3967-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'0800-1200314 נפתליסמינר פרופ גמאל אמל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר ינתח את התפתחותם של שלושה מושגי יסוד מרכזיים, אשר עיצבו את הפוליטיקה המודרנית. מטרת העיסוק במושגים אלה היא לעמוד על המשמעויות השונות שהוגי דעות שונים העניקו להם וכיצד הם התפתחו במסורות פוליטיות שונות. ניתוח זה יאפשר הבנה מעמיקה של השתלשלות התפתחותם והאופן שבו משמעויות אלה תורגמו במציאות הפוליטית לאורך השנים. הסמינר משלב בין היסטוריה של הרעיונות לבין פוליטיקה השוואתית, כדי לבחון את הזיקה בין רעיונות והתפתחותם לבין התרגום שלהם במציאות הפוליטית בהקשרים שונים. כל אחד מהמושגים יטופל בנפרד. בנוסף תיבחן הזיקה ביניהם על בסיס הטענה הבסיסית שזיקה זו עיצבה את הפוליטיקה המודרנית והגדירה את צורות החיים שהפכו להיות דומיננטיות בעידן המודרני. הסמינר יתייחס לדילמות עכשוויות הנובעות ממערכת היחסים בין מושגי יסוד אלה ובכך יתרום להבנת יסודות הפוליטיקה ההשוואתית מצד אחד וההיסטוריה של הרעיונות מצד שני.

Course description

The seminar examines the development of three basic concepts that shaped the nature of modern politics. The aim is to explore the different meanings of these concepts in different philosophical traditions. Such an exploration enables a deep understanding of their different meanings and the way in which these meanings were translated into reality. The seminar brings together the intellectual history of political concepts and comparative politics in order to delve into the interaction between concepts and practices. The seminar relates to current dilemmas in order to contribute to our understanding of the complex relationship between ideas and reality.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3967-01 לאומיות, ריבונות אזרחות
Nationalism, Sovereignty and Citizenship
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ גמאל אמל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת