חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  כיצד ללמוד פילוסופיה מדינית?
  How to Study Political Philosophy  
1031-3963-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'1500-1900422 נפתליסמינר ד"ר קופר ג'ולי אליזבת
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

סמינר זה מיועד לכל סטודנט התוהה, ״פילוסופיה מדינית ,מהי ולמה לי?״ בסמינר נעשיר את הבנתנו את המטרות המאפיינות פילוסופיה פוליטית ונבחן את תרומתה האפשרית לשיח פוליטי עכשווי. באמצעות קריאה מעמיקה בארבעה טקסטים מכוננים — הפוליטאיה (אפלטון), לוויתן (הובס), הגנאלוגיה של המוסר (ניטשה), ולפקח ולהעניש (פוקו) — נכיר ויכוחים מכריעים בתולדות התחום. נדון בנושאים מרתקים כמו צדק, כוח, ריבונות, דת, ערכים, ידע, אמת, האני, וכדומה. בד בבד נפתח מיומנויות של קריאה ביקורתית, ניתוח טקסטואלי, ועיצוב טיעונים פילוסופיים.

Course description

What is political philosophy? How do I begin to study political philosophy, and why is this study worthwhile? Our goal, in this seminar, is to develop the critical, rhetorical, and analytical skills requisite for deciphering texts of political theory and appreciating the ways that they can enhance our understanding of the contemporary political world. Toward this end, we will undertake a close reading of four foundational texts in the history of Western political thought — The Republic (Plato), Leviathan (Hobbes), The Genealogy of Morals (Nietzsche), and Discipline and Punish (Foucault). Topics to be examined include: justice, sovereignty, tradition, religion and politics, the nature of the self, the value of values, the relationship between knowledge and power, etc. Students can expect to enrich their understanding of the history of political philosophy and to sharpen their skills of critical analysis and argumentation.          

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3963-01 כיצד ללמוד פילוסופיה מדינית?
How to Study Political Philosophy
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר קופר ג'ולי אליזבת

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת