חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  הפוליטיקה של הכסף ושל משטרים מוניטריים בינלאומיים
  The Politics of Money and International Monetary Regimes  
1031-3918-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'1400-1800419 נפתליסמינר ד"ר שדה טל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק בתופעה של משטרים מוניטריים בינלאומיים, כולל איחודי מטבע וצורות נמוכות יותר של אינטגרציה מוניטרית. בחלקו הראשון הקורס דן בתפקידי הכסף השונים והקשר בינם לבין משתנים תרבותיים ופוליטיים. בחלקו השני הקורס מתאר את תקן הזהב של המאה ה-19, ומשטר הברטון-וודס. דגש מיוחד מושם על האיחוד הכלכלי והמוניטרי באירופה (EMU), שהינו הדוגמא העדכנית, העשירה והרלבנטית ביותר לאיחוד מטבע. בחלקו השלישי הקורס מנתח משטרים מוניטריים בינלאומיים אלו ע"י תיאוריות כלכליות ופוליטיות שונות של יצירת, שימוש וניהול הכסף, ושל היווצרות איחודי מטבע. נעשה שימוש בכלים תאורטיים מתחומי הכלכלה ומדע המדינה, אך אין צורך בידע מוקדם בכלכלה.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3918-01 הפוליטיקה של הכסף ושל משטרים מוניטריים בינלאומיים
The Politics of Money and International Monetary Regimes
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר שדה טל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת