חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  אירופה משבר
  Europe in Crisis  
1031-3821-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'0900-1200207 נפתלישיעור ד"ר שדה טל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

האיחוד האירופי אפשר שגשוג כלכלי ובטחון למדינות אירופה מאז הוקם ב-1958. אולם בשנים האחרונות שרויה היבשת במשבר רב-ממדי אשר מאיים לפורר את שתוף הפעולה בין המדינות, לפגוע ביציבות הכלכלית, ולערער את הביטחון. בין הממדים העיקריים של המשבר ניתן למנות את המשבר הכלכלי, משבר ההגירה, משבר הדמוקרטיה ועליית תנועות הימין, פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי (ברקסיט) והחשש לפרישה של מדינות נוספות, והאתגר הביטחוני מול רוסיה. האם האיחוד האירופי, מוסדותיו ומדיניותו הם חלק מהבעיה או חלק מהפתרון לסוגיות אלו? האם אירופה תמשיך ליהנות מביטחון ושגשוג בעשורים הקרובים או שמא אנו נמצאים לפתחה של תקופה חדשה המזכירה ימים אפלים יותר בתולדות אירופה?

Course description

The European Union (EU) has enabled economic prosperity and security to the countries of Europe since it was founded in 1958. However, in recent years the continent is in the midst of a multi-dimensional crisis that threatens to erode the cooperation among the states, compromise economic stability and undermine security. The main dimensions of the crisis include the economic crisis, the immigration crisis, the crisis of democracy and the rise of right-wing parties, the withdrawal of Britain from the EU (Brexit) and the concern that other member states might follow, and the security challenge from Russia. Is the EU, its institutions and policies, part of the problem or part of the solution for these issues? Will Europe continue to enjoy security and prosperity in the next few decades, or are we facing a new era, reminiscent of darker times in the history of Europe?

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3821-01 אירופה משבר
Europe in Crisis
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר שדה טל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת