חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  תיאוריות של אינטגרציה
  Theories of Integration: Why Do States Concede Part of their Sovereignty  
1031-3793-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1800-2100205 נפתלישיעור ד"ר שיאון צדקיהו מאיה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

מדוע תהליך האינטגרציה האירופית החל? כיצד נוצר האיחוד האירופי? מה יכול להסבירו? אילו שחקנים אחראים ליצירתו? האם אותם שחקנים אחראים להנעת תהליך האינטגרציה קדימה? מהם הגורמים המסבירים אינטגרציה בין מדינות? האם תהליך האינטגרציה הוא לינארי ובלתי נמנע או שמא זהו תהליך א-לינארי שניתן לעוצרו ואף להופכו? האם ניתן לחזות את פירוק האיחוד האירופי? מתחילת תהליך האינטגרציה האירופית, חוקרים שאפו להסבירו מבחינה תיאורטית, לנתח את הגורמים והסיבות שיצרו אותו ושהניעו אותו, ואף לנסות ולצפות את מסלול התפתחותו ואת עתידו.
בתחילת הדרך האיחוד האירופי היוו את "המשתנה התלוי": מדוע מדינות בוחרות לוותר על ריבונות/ אוטונומיה ולהעבירה לרמת ממשל חדשה על-לאומית? מה מניע את תהליך האינטגרציה? בשנות ה-1990 האינטגרציה הפכה ממשתנה מוסבר למשתנה מסביר: כיצד האיחוד האירופי משפיע על תהליכים פוליטיים, כלכליים, בירוקרטיים וכד' ברמת המדינה? אילו מגמות "אירופיזציה" הוא יוצר ומה ביטוייהן? כיצד ניתן לאפיין את מערכת הממשל החדשה שיוצר האיחוד האירופי?
חוקרים שונים שאבו הסברים מתיאוריות מדיסיפלינות שונות והתאימו אותן לאינטגרציה האירופית כדי להסביר אותה. מטרת קורס זה להעמיק את הידע וההבנה אודות האיחוד האירופי ואודות תהליך האינטגרציה האירופי ותוצאותיו, ללמד את המערך המושגי המלווה את התחום ולפרק ולבאר את ההנחות העומדים בבסיס התיאוריות.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת