חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מחשבה פוליטית יהודית: גלות, מולדת, קהילה גאולה
  Jewish Political Thought: Exile, Territory, Community, Redemption  
1031-3791-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'1600-1900505 נפתלישיעור ד"ר קופר ג'ולי אליזבת
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

הקורס הזה הוא מבוא ללמידת מחשבה פוליטית יהודית. ליהודים יש היסטוריה פוליטית מובהקת. לאורך רוב ההיסטוריה היהודית, חסרה ליהודים ריבונות. כתוצאה ממצב הזה (העדר ריבונות), היתה להוגים יהודיים גישה מסוימת למחשבה פוליטית. בקורס הזה נלמד את הז׳נרים השונים שבהם הוגים יהודיים מתייחסים לשאלות פוליטיות, ונחקור את תשובותיהם לגבי כוח, סמכות, משפט, התחייבות, קהילה וריבונות. נתמקד בעידן המודרני: אילו אופציות פוליטיות חדשות הפכו להיות זמינות ליהודים בתקופה הזו? כיצד ניסחו מחדש הוגים מודרניים ויכוחים מסורתיים על גלות, ריבונות ומולדת? הטקסטים שנקרא יכללו טקסטים מסורתיים (תנ״ך, חז״ל, הלכה), טקסטים פילוסופיים (שפינוזה), וטקסטים אידיאולוגיים (ציונות ואנטי-ציונות).

Course description
This course is an introduction to the field of Jewish political thought. Jews have a distinctive political history: for the majority of Jewish history, Jews have not been a sovereign nation. As a result of this history of statelessness, Jewish thinkers have approached political questions in ways that differ from the mainstream of Western political theory. In this course, we will survey the different genres in which Jewish thinkers have addressed political questions, and we will explore what these thinkers have to say about power, authority, law, obligation, community, and national sovereignty. We will devote particular attention to the modern period: What political options are available to Jews in modernity? How have modern Jews recast traditional debates about exile, sovereignty, and territory? Texts will range from the traditional (Bible, rabbinics, halachah), to the philosophical (Spinoza), and the ideological (Zionism and its Jewish critics).
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3791-01 מחשבה פוליטית יהודית: גלות, מולדת, קהילה גאולה
Jewish Political Thought: Exile, Territory, Community, Redemption
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר קופר ג'ולי אליזבת

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת