חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  כלכלה פוליטית
  Political Economy  
1031-2103-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'1000-1200101 נפתלישיעור ד"ר שדה טל
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מבוא לכלכלה פוליטית, תחום העוסק בחקר קשרי הגומלין בין הכלכלה לפוליטיקה. בחלקו הראשון הקורס מציג את הכלכלה הפוליטית כהצלבה מתודולוגית (שימוש בשיטות רציונליות בניתוח סוגיות מדיניות, ושימוש במושגים ממדע המדינה בניתוח הקצאת משאבים). בין היתר מוצגות גישות ההכרעה הציבורית (public choice), תורת המשחקים, גישות המבוססות על יחסי עצמה, ואוטונומיה של המדינה. בחלקו השני הקורס מציג את הפרדיגמות והגישות העיקריות בכלכלה הפוליטית: ליברליזם קלאסי ונאו-קלאסי, הגישה המוסדית החדשה, מרקנטיליזם והגישה התועלתנית של המדינה לכלכלה, הגישה הסוציולוגית, גרסאות של קפיטליזם, מרקסיזם, קינסיאניזם, גישת השדולות לכלכלה, וגישות מוסריות.
​במסגרת מטלות הקורס, תינתן לסטודנטים הזדמנות להשתתף בתרגיל ייחודי המוסיף ממד מעשי ללמידה התיאורטית. הסטודנטים שיבחרו בכך יפגשו עם שחקנים מרכזיים המשפיעים על סוגיה חברתית פוליטית אקטואלית במרחב הקהילתי ו/או הציבורי, יראיינו אותם, ינתחו את מפת האינטרסים של כל שחקן ויציגו את תוצרי העבודה במעמד מיוחד בקמפוס. העבודה תתבצע בצוותים ותלווה על ידי מתרגלי הקורס. השתתפות בתרגיל זה תקנה לסטודנטים בונוס בציון הסופי, והתנסות מרתקת במפגש בין התיאוריה לפרקטיקה.

 

Course description

 

 

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-2103-01 כלכלה פוליטית
Political Economy
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר שדה טל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת