חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית
  Introduction to Public Administration and Public Policy  
1031-1800-03
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1500-1600206 נפתליתרגיל גב' כהן עגן עדי
דרישות קדם   אתר   רשימת התפוצה  
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר

אחד ממאפייניה הבולטים של החברה המודרנית הוא התפקיד המרכזי שארגונים ממלאים בניהולה. קורס מבוא זה יתעמק בתופעה הארגונית דרך סקירת התפתחות החשיבה הארגונית; אפיון, הגדרת וסיווג ארגונים; בחינת תהליכים ארגוניים והבנת הסביבה הארגונית. הקורס יפגיש את התיאוריה עם המציאות הארגונית הדינמית בישראל תוך התמקדות בארגוני המגזר הציבורי.

Course description

The course discusses different theoretical approaches for political analysis of public policy and public administration, focusing on the Israeli case and its comparison to other democracies.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-1800-03 מבוא למינהל ולמדיניות ציבורית
Introduction to Public Administration and Public Policy
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | גב' כהן עגן עדי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת