חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  כתיבה ומחקר במדע המדינה
  Writing and Research for Political Science  
1031-1100-07
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1300-1400103 נפתליתרגיל גב' כהן עגן עדי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר

כתיבה ומחקר הם אבני היסוד של עיצוב טיעונים משכנעים במדע המדינה (ובחיים הפוליטיים בכלל). בקורס זה, נתייחס אל יסודות הקריאה והכתיבה: ניתוח טקסטואלי, סגנון, בניית טיעונים, שימוש מוצלח בעדות טקסטואלית, וכדומה. בחלקו הראשון של הקורס, נפתח בחקירת היסודות התאורטיים של חשיבה ביקורתית בכלל ושל חשיבה פוליטית בפרט. מה הקשר בין פוליטיקה ולשון? מה תפקידה הפוליטי של הלשון בוויכוחים ציבוריים ובפולמוסים אקדמאיים? מהי תרומתה הפוליטית של הלשון לשיח וסיג הדמוקרטי? בחלקו השני של הקורס נסקור את השיטה המדעית ומערכי המחקר, עם דגש מיוחד על שיטות איכותניות. תוכלו לצפות להעשיר את כישרונותיכם האנליטיים והרטוריים ולפתח סגנון כתיבה מוצלח ומשכנע. 

Course description

The acquisition of reading and research skills is crucial for our development as sophisticated political thinkers and actors. In this introductory course, we will focus on the basics of critical thinking, analysis, and argumentation: textual analysis, prose style, structuring claims, use of textual evidence, etc. We will begin this inquiry with a discussion of the politics of language in public debate and in academic discourse. What is at stake, politically, in our linguistic and rhetorical choices? What is the role of language in creating and maintaining a democratic public sphere? In the second half of the course, we will survey research methods specific to political science, with an emphasis on qualitative methods. Students can expect to enrich their analytical and rhetorical skills and to develop a more elegant and persuasive writing style

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-1100-07 כתיבה ומחקר במדע המדינה
Writing and Research for Political Science
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | גב' כהן עגן עדי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת