חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סוגיות אמפיריות בניתוח כלכלי של המשפט
  Empirical Law and Economics  
1011-4163-01
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  ב'1400-1600001 ביה"ס לכלכלהשיעור ות פרופ כהן אלמה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס פתוח לתלמידי תואר שני, לתלמידים מצטיינים בתואר ראשון, ולתלמידים הלומדים בתוכנית הפכ"מ

דרישות מוקדמות: ממוצע 85 בלפחות חמישה קורסים מששת הקורסים שלהלן, וציון עובר בכל אחד מהם: מיקרו כלכלה א'+ב'+ג', מאקרו א'+ב' ומבוא לאקונומטריקה (לימוד במקביל של הקורס החסר מתוך השישה)
היקף הקורס:  2 ש"ס

הקורס יעסוק במגוון נושאים שונים במשפט וכלכלה ויתמקד בעבודות אמפיריות שנכתבו בתחום זה. מטרת הקורס היא ללמוד כיצד סוגיות בתחום משפט וכלכלה נבחנות על ידי שימוש בנתונים ושיטות אמפיריות וללמוד להעריך ולבקר מחקרים אלו.
דוגמאות לסוגיות שבהן הקורס עשוי לדון כוללות אפליה מגדרית או אתנית, מידת ההרתעה של סנקציות, וההשפעות של הוראות ממשל תאגידי על ביצועי חברות ציבוריות. תשומת לב מיוחדת תינתן למאמצים לזהות סיבתיות. ייתכן ובחלק מההרצאות יגיעו אורחים שיציגו עבודות אמפיריות בנושאים אלו.
לא יהיה מבחן בסוף הקורס, במקום זאת, התלמידים יתבקשו להגיש, לפני כל מפגש, תזכיר קצר על העבודות שתידונה באותו השבוע. כמו כן יתבקש כל תלמיד להציג בכיתה מאמר אחד או שניים. הציונים יתבססו על תזכירים ומצגות אלה וכמו כן על הדיון בכיתה החומר של הקורס יכלול מאמרים בשפה האנגלית. על כל סטודנט להיות נוכח בלפחות 80% מהמפגשים.
 

סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-4163-01 סוגיות אמפיריות בניתוח כלכלי של המשפט
Empirical Law and Economics
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ כהן אלמה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת