חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מדיניות כלכלית וחברתית בישראל
  Socio-Economic Policy in Israel  
1011-3461-01
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  א'1800-2000012 ביה"ס לכלכלהשיעור ות ד"ר שיינין יעקב
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

דרישות מוקדמות: ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב' ובמאקרו כלכלה א'+ב'
היקף הקורס: 2 ש"ס

מטרת הקורס לנתח את המגמות העיקריות בתחומי היצור, היצוא, התעסוקה, האבטלה, והרווחיות שהתפתחו במשק הישראלי בשנים האחרונות בענפי המשק (התעשייה, הבינוי, תשתיות, מסחר ושירותים, חקלאות, ביטחון והמגזר הציבורי).
תיבחן מידת התאמתה של המדיניות המוניטרית ומדיניות שער החליפין למגמות במשק וכן מידת השפעת מדיניות זו על המגמות במשק. ינותחו המגמות וההשפעות של שילובה של כלכלת ישראל במשק העולמי באמצעות ליברליזציה בשוק ההון וחשיפת המשק ליבוא מתחרה.
ייבחן תהליך ההפרטה המתבצע כיום במשק באמצעות שוק ההון בישראל ושוקי ההון בחו"ל תוך התייחסות לשווי החברות המיועדות להפרטה ומהירות יציאת הממשלה מהחברות הממשלתיות.

 

סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-3461-01 מדיניות כלכלית וחברתית בישראל
Socio-Economic Policy in Israel
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר שיינין יעקב

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת