חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סדנא לתלמידים מצטיינים
  Undergraduate honors workshop  
1011-3434-01
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  א'1200-1400101 ביה"ס לכלכלהסדנה ד"ר זלצר דן
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

דרישות מוקדמות: תלמידי שנה שלישית לתואר ראשון שסיימו לפחות חמישה* מתוך ששת קורסי הליבה: מיקרו כלכלה א'+ב'+ג', מאקרו א'+ב' ומבוא לאקונומטריקה, בציון ממוצע 85 לפחות, סיום קורס הליבה השישי במקביל וציון עובר בכל אחד מהקורסים
היקף הקורס: 2 ש"ס

*לתלמידים במסלול פכ"מ: סיום של לפחות ארבעה מתוך חמשת קורסי הליבה בכלכלה בציון ממוצע 85 לפחות, לימוד במקביל של קורס החובה החסר וציון עובר בכל אחד מהקורסים.
מטרת הסדנה להציג מגמות ונושאים במחקר כלכלי עכשווי בפני תלמידים מצטיינים הנמצאים לקראת סיום למודי התואר הראשון. הסדנה תורכב מסדרת הרצאות שתנתנה על ידי חברי סגל בית הספר בתחומי מחקרם. דרישות הסדנה: נוכחות בכל ההרצאות, מטלות קריאה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת