חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  בנקאות בישראל - תאוריה ויישום
  Introduction to Banking  
1011-3321-02
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  ב'0800-1000010 ביה"ס לכלכלהשיעור ות ד"ר בנימיני יעל
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

דרישות מוקדמות: זכאות במיקרו כלכלה ב', זכאות במאקרו כלכלה א'
היקף הקורס: 2 ש"ס

הקורס יעסוק בנושאים נבחרים בבנקאות כמו מבנה מערכת הבנקאות בישראל. ניהול סיכונים בנקאיים ויישומם במערכת בארץ, מדדי הלימות הון, ומגמות בבנקאות בארץ ובחו"ל.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-3321-02 בנקאות בישראל - תאוריה ויישום
Introduction to Banking
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר בנימיני יעל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת