חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מימון ציבורי
  Public Finance  
1011-3301-01
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  א'0900-1200010 ביה"ס לכלכלהשיעור ות פרופ בלומקין תומר
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

דרישות מוקדמות: ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב' וזכאות במיקרו כלכלה ג'
היקף הקורס: 3 ש"ס

הקורס בוחן את מערכת המס מנקודת המבט של התיאוריה הכלכלית. מערכת המס תיבחן הן מהיבט השפעתה על יעילות חלוקת המשאבים והן מהיבט חלוקת ההכנסות במשק. הנושאים שבהם נדון יכללו: נטל המס, מיסוי אופטימלי על הכנסה ומוצרים בסביבה תחרותית ואוליגופוליסטית, מיסוי וסיכון, השתמטות ממס ועוד.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-3301-01 מימון ציבורי
Public Finance
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | פרופ בלומקין תומר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת