חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מדיניות כלכלית בישראל
  Economic Policy in Israel  
1011-3220-02
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  ב'1200-1500103 נפתלישיעור ות פרופ בן-דוד דן
דרישות קדם   בחינה   אתר   רשימת התפוצה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

דרישות מוקדמות: ציון עובר במאקרו כלכלה א'+ב' ובמבוא לאקונומטריקה
היקף הקורס: 3 ש"ס

הקורס עוסק בהשלכות של מדיניות כלכלית, עם דגש מיוחד על סוגיות שהינן בין החשובות ביותר שאיתן מתמודדות מדינת ישראל. נושאי הקורס יכללו, בין השאר: צמיחה כלכלית, אי-שוויון בהכנסות, תעסוקה, גלובליזציה של המשק, אינפלציה, וחינוך. מודלים מאקרו-כלכליים, כולל מודלים של צמיחה, יתנו את המסגרת התאורטית לבחינת כלי המדיניות. כמו כן, תינתן תמונת מצב אמפירית של המציאות הישראלית מהיבטים ארוכי טווח וכן השוואות עם מדינות אחרות.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-3220-02 מדיניות כלכלית בישראל
Economic Policy in Israel
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ בן-דוד דן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת