חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים
  Advanced Math for Economists  
1011-3214-01
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  ב'1300-1600001 ביה"ס לכלכלהשיעור ות פרופ בן פורת אלחנן
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

דרישות מוקדמת: ציון עובר בקורסי החובה של שנה א'
היקף הקורס: 3 ש"ס

הקורס דן במושגים והמשפטים הבסיסיים של חשבון דיפרנציאלי ואנליזה ממשית וכן בשימושים של המשפטים הללו לפתרון בעיות בתאוריה כלכלית.
המטרה העיקרית של הקורס היא להציג בפני סטודנטים לכלכלה ניתוח מתמטי פורמלי ובפרט הוכחות מלאות ומדויקות. המושגים והנושאים המרכזיים שבהם נדון הם: קבוצות פתוחות, סגורות, קמורות, וקומפקטיות. התכנסות של סדרות והקשר של מושג ההתכנסות לקבוצות פתוחות וסגורות. גבול, רציפות, ודיפרנציאביליות של פונקציות. אופטימיזציה ללא מגבלות: תנאי סדר ראשון ושני. אופטימיזציה עם מגבלות: משפט קון-טאקר. משפט הפונקציות הסתומות ומשפט המעטפת. משפטי הפרדה של קבוצות קמורות ושימושיהם.
מומלץ לתלמידים, המעוניינים להמשיך לתואר שני בכלכלה, ללמוד את הקורס. הוא מהווה הכנה טובה מאד לקורסי החובה של התואר השני. ציון 80 לפחות, יפטור מקורס שיטות מתמטיות בכלכלה.
תידרש השלמה, של החומר באלגברה לינארית, הנלמד בקורס שיטות מתמטיות בכלכלה, לרבות בחינה רק על החומר של אלגברה לינארית והשגת ציון 80 לפחות.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-3214-01 מתמטיקה מתקדמת לכלכלנים
Advanced Math for Economists
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ בן פורת אלחנן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת