חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  אינטגרציה כלכלית ופיננסית והמשברים מאז 2007
  Economic and Financial Integration and the Post-2007 Crises  
1011-3161-01
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  ב'1000-1300001 ביה"ס לכלכלהשיעור ות פרופ ישיב ערן
דרישות קדם   בחינה   אתר   רשימת התפוצה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

דרישות מוקדמות: ציון עובר במאקרו כלכלה א'+ב'
היקף הקורס: 3 ש"ס

הקורס יציג נושאים בחזית הידע בכלכלה מוניטארית בינלאומית. הנושאים שיוצגו יתייחסו לקשרים בין מדינות, בכלל זה גלובליזציה ואינטגרציה, תוך התמקדות במשברים מהתקופה האחרונה.
הדיון יכלול היבטים תיאורטיים, אמפיריים והשלכות למדיניות. בין היתר יידונו הנושאים הבאים:

  • המשבר הגדול: משבר 2007-9
  • תהליכי האיחוד הכלכלי באירופה
  • איזור מטבע אופטימלי
  • האיחוד המוניטרי האירופי והאירו
  • המשבר בגוש האירו החל ב-2009
  • הניסיון הישראלי
Course description
The course deals with topics at the frontier of International Macroeconomics, focusing on economic and financial globalization and integration . These include the recent global crisis and the Great Recession, the Euro crisis, the economic and financial integration processes in Europe and the Israeli case. The course covers both theoretical models and empirical, real-world applications.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-3161-01 אינטגרציה כלכלית ופיננסית והמשברים מאז 2007
Economic and Financial Integration and the Post-2007 Crises
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ ישיב ערן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת