חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא לאקונומטריקה
  Introduction to Econometrics  
1011-2106-03
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  א'1600-1800011 ביה"ס לכלכלהתרגיל גב' צור דה לה וגה נועה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

דרישות מוקדמות: ציון עובר בסטטיסטיקה לכלכלנים א'+ב', במתמטיקה לכלכלנים א', נבחן במתמטיקה לכלכלנים ב', זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'.
היקף הקורס: 6 ש"ס

קורס זה עוסק בנושאים הבאים:
(1) מושגי יסוד בסטטיסטיקה;
(2) רגרסיה של משתנה יחיד (S.R.M)
(3) רגרסיה מרובה (M.R.M);
(4) מבחני השערות וחיזוי (Hypothesis Testing and Forecasting);
(5) שחרור ההנחות הקלאסיות: (א) מתאם סדרתי (Serial Correlation). (ב) שונות משתנה (Heteroscedasticity);
(6) משתני עזר ומשוואות סימולטניות (Instrumental Variables);
(7) בחירה: משתנים בדידים וסלקציה (Binary choice model and Heckman's selection model).


 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת