חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא לאקונומטריקה
  Introduction to Econometrics  
1011-2106-02
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  א'1200-1400012 ביה"ס לכלכלהשיעור ד"ר שלוסר אנליה לאורה
סמ'  א'1200-1400012 ביה"ס לכלכלהשיעור
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר

דרישות מוקדמות: ציון עובר בסטטיסטיקה לכלכלנים א'+ב', במתמטיקה לכלכלנים א', נבחן במתמטיקה לכלכלנים ב', זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א'.
היקף הקורס: 6 ש"ס

קורס זה עוסק בנושאים הבאים:
(1) מושגי יסוד בסטטיסטיקה;
(2) רגרסיה של משתנה יחיד (S.R.M)
(3) רגרסיה מרובה (M.R.M);
(4) מבחני השערות וחיזוי (Hypothesis Testing and Forecasting);
(5) שחרור ההנחות הקלאסיות: (א) מתאם סדרתי (Serial Correlation). (ב) שונות משתנה (Heteroscedasticity);
(6) משתני עזר ומשוואות סימולטניות (Instrumental Variables);
(7) בחירה: משתנים בדידים וסלקציה (Binary choice model and Heckman's selection model).


 

סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-2106-02 מבוא לאקונומטריקה
Introduction to Econometrics
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר שלוסר אנליה לאורה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת