חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מאקרו כלכלה ב'
  Macro Economics-b  
1011-2105-05
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  ב'0800-1100012 ביה"ס לכלכלהשיעור פרופ חזן משה
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

דרישות מוקדמות: ציון עובר בקורסי החובה של שנה א', זכאות להיבחן במאקרו כלכלה א'
היקף הקורס: 4 ש"ס

קורס זה עוסק בנושאים הבאים: (1) משק כלכלי פתוח: מאזן התשלומים (החשבון השוטף, החשבון הפיננסי), מערכות שער חליפין, שערי חליפין נומינלים וריאלים, שיווי משקל בשוק המוצרים, עקומת ה IS, שיווי משקל בשוק הכסף ועקומת ה LM, דיון בנושאים כגון משברי מטבע וה Eurozone, חסכון והשקעה; (2) שיווי משקל מאקרו כלכלי:  שיווי משקל בטווח הקצר; שיווי משקל בטווח הארוך;  צמיחה.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-2105-05 מאקרו כלכלה ב'
Macro Economics-b
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ חזן משה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת