חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מיקרו כלכלה א'
  Intermediate Micro - A  
1011-2103-11
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  ב'1000-1200012 ביה"ס לכלכלהתרגיל גב' ויסמן שמחוני הדר
דרישות קדם   אתר   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

דרישות מוקדמות: ציון עובר ביסודות הכלכלה ובמתמטיקה לכלכלנים א', לימוד במקביל של מתמטיקה לכלכלנים ב'
היקף הקורס: 5 ש"ס

הקורס עוסק בהתנהגות הפרט (צרכן או פירמה) בתוך שוק בו אין לפרט השפעה על המחירים. בחלק הדן בתורת הצרכן יוגדרו מושגי יסוד כגון העדפות, פונקצית תועלת, עקומות אדישות ומגבלת תקציב. תורת הצרכן תשמש דוגמא לבעיה הכללית של אופטימיזציה תחת אילוצים, ופתרונה בהנחת קמירות. יוצגו פתרונות הבעיה בכלים גרפיים, מתמטיים, ואינטואיטיביים, ושימושם לסטטיסטיקה השוואתית, כגון גזירת פונקציות ביקוש.
בהמשך הקורס ייעשה שימוש בכלים שהוצגו כדי לבחון מגוון בעיות בקבלת החלטות: היצע עבודה, תצרוכת על-פני זמן, וקבלת החלטות בתנאי אי-ודאות. לבסוף, בעיית היצרן תוצג כיישום נוסף של עקרונות האופטימיזציה הכלליים.

Course description
The course covers the basics of consumer and firm behavior. The part on consumer behavior includes the analysis of preferences, utilities, indifference curves, budget sets, and consumer demand. The supply of labor, inter-temporal demand, and uncertainty will be discussed. The part on firm behavior includes an analysis of the firm's technology, production function, cost function, and profit function. The demand for factors of production would be explained. The short and long horizon would be discussed, as well as the notion of sunk costs.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת