חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  התבוננות בודהיסטית ופסיכואנליטית על התהוותו של הסבל, הפצתו ופרימתו
  On Suffering: How it Emerges, Disperses, and is Unraveled According to Buddhism                      
0687-2471-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1200-1400220גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר ברנע אסטרוג מיכל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

אחת ההתניות היסודיות ביותר של הנפש, הן לפי הבודהיזם והן לפי הפסיכואנליזה, היא לחשוק בנעים ולדחות את הבלתי נעים. בקורס נחקור את טבעה של ההתניה הזאת ונעקוב אחרי משמעויותיה המסועפות, כפי שהן מתבטאות בזירה הפנים-נפשית והבין-אישית גם יחד.

באמצעות קריאה בטקסטים מן הספרות הפסיכואנליטית העשירה העוסקת במנגנוני השלכה, ורעיונות בודהיסטיים שבמרכזם תהליך ההתהוות המותנית, נעסוק בנושא דרך שלושה צירים מרכזיים. במסגרת הראשון, נבחן כמה מאיכויותיה של נקודת המבט הסובייקטיבית, ואת האופן שבו היא כורכת תחושה, תפיסה ותגובה לכדי דפוסים הרגליים המושלים בחיינו. בהקשר זה נראה כיצד, כאשר אותם דפוסים ממשיכים לפעול בנו ללא הפרעה, הם נוטים להזין ולהנציח את עצמם; וכיצד, מכיוון שהם משתחזרים על פני מערכות יחסים ומצבים שונים, הם בונים את הכלא האישי שלנו.

במסגרת הציר השני נחצה את הגבול אל השדה הבין-אישי ונעסוק בדרכים שבהן מופץ הסבל מבפנים החוצה, ועובר מאדם לאדם. בהקשר זה נעמוד על טבעם הנוזלי והיחסי של הגבולות שבין נפש לנפש, ועל התלות ההדדית המתקיימת ביניהן כתופעות מותנות ובלתי מבודדות. נראה כיצד "חומרים" נפשיים חוצים כל העת את אותם גבולות עבירים, וכיצד נפש אחת מכוננת באמצעותם את רעותה.

במסגרת הציר השלישי נבדוק באיזו מידה ניתן, לפי הפסיכואנליזה של פרויד ושל תיאוריות יחסי אובייקט ולפי המחשבה הבודהיסטית המוצגת בקאנון הפאלי ובפרשנויותיו, להיחלץ ממעגל הקסמים של יצירת הסבל והפצתו. נעסוק במצבי תודעה ובעמדות נפשיות המציעים תנועה לכיוון שחרור זה.

דרך רעיונותיהם של פרויד, קליין, ביון, ראקר, אוגדן ואחרים נפגוש את המושגים השלכה, הזדהות השלכתית, העברה והעברה נגדית, הכלה ו-reverie. דרך צורת המחשבה המוצגת בסוטות של הקאנון הפאלי נעסוק במושגים התהוות מותנית, חוק הקאמה, לא-אני, וחמשת המצרפים של ההיאחזות. דרך האור ששתי מערכות המושגים הללו שופכות על פעילותה של הנפש, ניגע בפרדוקס הקיומי על-פיו אין לו לאדם כלי אחר לחקירת עצמו מלבד תודעתו המוכתמת נקודות עיוורון - שרק דרכה הוא יכול לחתור תחת נקודת המבט הסובייקטיבית שבה היא עצמה נגועה, ולפרום את ההתניות שבהן היא שבויה.

ציון: מבחן בית -  88%

השתתפות בשיעורים - 12% , מטלת סיום: בחינת בית.

 

Course description

One of the mind’s fundamental conditionings, according to both Buddhism and psychoanalysis, is the tendency to desire the pleasant and to reject the unpleasant. In this course we look into this conditioning and follow its various implications, for the intra-psychic domain as well as the interpersonal.

We will consider this through some of the rich psychoanalytic literature on projective mechanisms and through Buddhist ideas centering on the process of conditioned arising, and by reference to the following three axes. In the first of these, we will examine some of the characteristics of the subjective viewpoint, and how it brings together sensation, perception, and reaction which consolidate into habitual patterns that come to rule our lives. We will see how these patterns, when operating within us unimpeded, tend to feed into, and perpetuate, themselves. We will moreover see how, reproducing themselves across a variety of relationships and situations, they create our personal prisons.

With the second axis we move into the interpersonal field to deal with the ways in which suffering shifts outward from inside, and is passed from one person to the next. Here we look into the fluid and relative nature of the boundaries between one mind and another, and their interdependence, being conditioned and non-isolated phenomena. We will see how mental “materials” constantly pass through these permeable boundaries and how, through this motion, one mind constitutes another.

Arriving at the third axis, we investigate to what extent, according to Freudian psychoanalysis and object relation theories, and according to Pāli Canon Buddhist thought and its commentaries, it is possible to break through the endless process of creation and spread of suffering. We will discuss states of mind and mental positions that offer movement in this direction of release.

We will start getting acquainted with concepts like projection, projective identification, transference and countertransference, containment and reverie, through the works of Freud, Klein, Bion, Racker, Ogden, and others. Referring to the ideas presented in the Suttas of the Pāli Canon we will discuss the concepts of conditioned arising, kamma (karma), not-self, and the five aggregates of clinging. We will touch, through the light these two conceptual systems shed on mental activity, upon the existential paradox according to which the human being has no other tool for studying her or himself other than one’s mind riddled as it is with blind spots. And it is only by means of this very mind that one can subvert the subjective perspective that also taints it, and undo the conditionings which hold it captive.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
0687-2471-01 התבוננות בודהיסטית ופסיכואנליטית על התהוותו של הסבל, הפצתו ופרימתו
On Suffering: How it Emerges, Disperses, and is Unraveled According to Buddhism
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר ברנע אסטרוג מיכל

666סילבוס מפורט/דף מידע

 

נושא 1: הקדמה למערכת המושגים הבודהיסטיים: הכרה, תפיסה, תחושה ותגובה; התהוות מותנית, אנטה וקאמה.

קריאה:

הפרק על ארבע האמיתות הנאצלות מתוך הסוּטא המורחבת על ביסוס המודעות (DN 22).

 

נושא 2: הקדמה למערכת המושגים הפסיכואנליטית: השלכה, הזדהות השלכתית, מְכל-מוּכל, העברה והעברה נגדית.

קריאה לקראת השיעור, לפי סדר קריאה מומלץ:

רות', פריסילה. "העמדה הפרנואידית-סכיזואידית". בתוך: התאוריה הקלייניאנית: נקודת מבט בת זמננו. עורכת קטלינה ברונסטיין. ישראל: תולעת ספרים, 2008, 63-80. [מתוכו: עמ' 63-74].

בוט – ספיליוס, אליזבט. "התנסויות קליניות בהזדהות השלכתית". בתוך: מאמרים קליניים על קליין וביון. עורך רובין אנדרסון. תל אביב: מודן, 2001, 101-120. [מתוכו: עמ' 101-108].

ריזנברג-מלקולם, רות. "תיאוריית ההכלה של ביון". בתוך: התאוריה הקלייניאנית: נקודת מבט בת זמננו. עורכת קטלינה ברונסטיין. ישראל: תולעת ספרים, 2008, 220-238. [מתוכו: עמ' 223-228. החל מהכותרת "הכלה"].

 

נושא 3 - תפיסת המציאות דרך חוויית האני: הכפיפות לעקרון העונג, ומודל השלכתי של תהליך התפיסה.

קריאה:

פרויד, זיגמונד. "על שני העקרונות של ההתרחשות הנפשית" (1911), מטעם: כתב-עת לספרות ולמחשבה רדיקלית 13 (2008): 119-124.

 

נושא 4 - גבולות בין-נפשיים, חוק הקאמה והשפעתה הממשית של פעולה נפשית פנטסטית.

קריאה:

הסוטא לרַאהוּלַה בְּאַמְבַּלַטְהִיקַה (MN 61).

 

 

נושא 5 - נפש מכוננת את רעתה: הזדהות השלכתית והעברה-העברה נגדית כמדגימות התהוות מותנית בין-נפשית.

קריאה: אוגדן, תומס ה'. "הזדהות השלכתית והשלישי המשעבד", בתוך: על אי היכולת לחלום. תל אביב: עם עובד, 2011, 94-101.

 

נושא 6 - המטען הקאמתי של ההשלכה: השלכה כפעילות מחוללת סבל.

קריאה:

Dhp 1-2.

Iti 50.

 

נושא 7 - העברה וסמסארה: על אופיו המשתחזר של הסבל ועל השדה שבו הוא עשוי להיקטע

קריאה:

 ג'וזף, בטי. "העברה". בתוך: התיאוריה הקלייניאנית: נקודת מבט בת זמננו. עורכת קטלינה ברונסטיין. ישראל: תולעת ספרים, 2008, 241-252.

 

נושא 8 - האלטרנטיבה להשלכה: מודעות ואיזון, אי-תגובה, עיכול והכחדה

קריאה:

מתוך הסוטא המורחבת על ביסוס המודעות: פרק המשנה על ההתבוננות בתחושות; פרק המשנה על המיצרפים; פרק המשנה על תחומי החושים.

פרויד, זיגמונד. "עצות לרופא על הטיפול הפסיכואנליטי" (1912). בתוך: הטיפול הפסיכואנליטי. תל אביב: עם עובד, 2013, 92-98.

 

נושא 9 - הייתכן קיום אנושי חופשי מהשלכות?

קריאה:

Bion, Wilfred R. "Notes on memory and desire." In: Melanie Klein Today (Vol. 2): Mainly Practice. Elizabeth B. Spillius (Ed.). London: Routledge, 1988 [1967], 15-18.

 

רשימת מקורות

ברנע-אסטרוג, מיכל. התבהרות: ויפאסנה, פסיכואנליזה והתודעה החוקרת את עצמה. תל אביב: רסלינג, 2017.

בודהיזם

ראהולה, ואלפולה. מה שלימד הבודהה. ישראל: כתר, 2004, פרקים 1-6.

הסוטא המורחבת על הסיבתיות – מַהָאנידָאנה סוּטא (DN 15), עד פסוק 32.  

הסוטא על המאפיין 'לא-אני' – אַנַטַּה-לַקְּהַנַה סוּטַּא (SN 22.59).

קטעים מתוך הסוטא הגדולה על ביסוס המודעות - מַהָאסַטִיפַּטְּהָאנה סוטא - DN 22)).

Dhp 1-2.

Iti 50.

הסוטא עם רַאהוּלַה בְּאַמְבַּלַטְהִיקַה (MN 61).

 

קריאה נוספת:

הארט, ויליאם. ויפאסנה – האמנות לחיות: מדיטציית ויפאסנה כפי שמלמד ס. נ. גואנקה. תל אביב: כנרת זמורה ביתן, 2016.

Payutto, Prayudh A. Dependent Origination: The Buddhist Law of Conditionality. Translated by Bruce Evans. Thailand: Buddhadhamma Foundation, 1995.

 

פסיכואנליזה

אוגדן, תומס ה'. "הזדהות השלכתית והשלישי המשעבד", בתוך: על אי היכולת לחלום. תל אביב: עם עובד, 2011, 94-101.

בוט – ספיליוס, אליזבט. "התנסויות קליניות בהזדהות השלכתית". בתוך: מאמרים קליניים על קליין וביון. עורך רובין אנדרסון. תל אביב: מודן, 2001, 101-120. [מתוכו: עמ' 101-108].

ג'וזף, בטי. "העברה". בתוך: התיאוריה הקלייניאנית: נקודת מבט בת זמננו. עורכת קטלינה ברונסטיין. ישראל: תולעת ספרים, 2008, 241-252.

דורבן, יהושע. "על אהבה, שנאה וחרדה – מבוא לחשיבה הקלייניאנית". בתוך: קליין, מלאני. כתבים נבחרים. תל אביב: תולעת ספרים, 2003, עמ' 7-35.

דורבן, יהושע ורוט, מירב. "מבוא". בתוך: קליין, מלאני. כתבים נבחרים ב'. תל אביב: תולעת ספרים, 2013, עמ' 11-40.

פרויד, זיגמונד. "על שני העקרונות של ההתרחשות הנפשית" (1911), מטעם: כתב-עת לספרות ולמחשבה רדיקלית 13 (2008): 119-124.

פרויד, זיגמונד. "עצות לרופא על הטיפול הפסיכואנליטי" (1912). בתוך: הטיפול הפסיכואנליטי. תל אביב: עם עובד, 2013, 92-98.

קליין, מלאני. "הערות לכמה מנגנונים סכיזואידיים". בתוך: כתבים נבחרים. תל אביב: תולעת ספרים, 2002 [1946], 177-203.

רות', פריסילה. "העמדה הפרנואידית-סכיזואידית". בתוך: התאוריה הקלייניאנית: נקודת מבט בת זמננו. עורכת קטלינה ברונסטיין. ישראל: תולעת ספרים, 2008, 63-80. [מתוכו: עמ' 63-74].

ריזנברג-מלקולם, רות. "תיאוריית ההכלה של ביון". בתוך: התאוריה הקלייניאנית: נקודת מבט בת זמננו. עורכת קטלינה ברונסטיין. ישראל: תולעת ספרים, 2008, 220-238. [מתוכו: עמ' 223-228].

Bion, Wilfred R. "Notes on memory and desire." In: Melanie Klein Today (Vol. 2): Mainly Practice. Elizabeth B. Spillius (Ed.). London: Routledge, 1988 [1967], 15-18.

קריאה נוספת:

ראקר, היינריך. העברה והעברה נגדית. תל אביב: תולעת ספרים, 2010.

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת